Maria Skłodowska-Curie

Maria Skłodowska urodziła się 7 listopada 1867 roku jako najmłodsza z piątki dzieci Bronisławy i Władysława Skłodowskich. Od urodzenia Marię charakteryzowała świetna pamięć, umiejętność koncentracji i głód wiedzy. Po ojcu odziedziczyła pasję uczenia się i nauczania. Podobnie jak on interesowała się naukami przyrodniczymi, nie zaniedbując literatury, sztuki oraz znajomości języków obcych. Była piątkową uczennicą, najlepszą w klasie.
Na świat przyszła w rodzinie mającej tradycje nauczycielskie. Jej ojciec jak i dziadek byli nauczycielami, ojciec do tego sprawował funkcję dyrektora w dwóch warszawskich gimnazjach. Matka sprawowała pieczę nad żeńską pensją dla dziewcząt wywodzących się z dobrych rodzin. Po ukończeniu gimnazjum została guwernantką. 

Maria Skłodowska jako 4-letnie dziecko w gronie rodzeństwa. Od lewej Zofia, Helena, Maria, Józef, Bronisława.