Studia na Sorbonie

Każdą wolną chwilę spędzała na uczelni, w laboratorium lub bibliotece starając się nadrobić braki w edukacji. Wysiłek nie poszedł na marne. W lipcu 1893 roku Maria zdała egzamin uzyskując licencjat z fizyki z pierwszą lokatą, a w 1894 roku licencjat z matematyki z drugą lokatą. Na tym prawdopodobnie zakończyłaby się przygoda Marii Skłodowskiej z Sorboną. Maria oraz jej starsza siostra Bronisława przysięgły sobie wzajemną pomoc w realizacji marzenia, którym są studia na Paryskiej Sorbonie.

Taki ruch wymagał jednak nakładów finansowych. Aby zrealizować swoje plany siostry udzielały korepetycji, a Maria pracowała także jako guwernantka. Po dwóch latach jako pierwsza wyjechała Bronisława, a kilka lat później, w 1891 roku dołączyła do niej Maria.

Nie mogąc wybrać pomiędzy fizyką, chemią, a matematyką Maria zapisała się ma wydział nauk ścisłych. W grupie 1825 studentów były tylko 23 kobiety, głównie cudzoziemki. Mimo możliwości podjęcia studiów Francuski rzadko z niej korzystały. Każdą wolną chwilę spędzała na uczelni, w laboratorium lub bibliotece starając się nadrobić braki w edukacji.

Wysiłek nie poszedł na marne. W lipcu 1893 roku Maria zdała egzamin uzyskując licencjat z fizyki z pierwszą lokatą, a w 1894 roku licencjat z matematyki z drugą lokatą. Na tym prawdopodobnie zakończyłaby się przygoda Marii Skłodowskiej z Sorboną.